کاهش معاملات مسکن به همراه افزایش قیمت‌ها در فصل بهار

کاهش معاملات مسکن به همراه افزایش قیمت‌ها در فصل بهار
امروز گزارش کاملی از قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار 1395 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن میزان معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است.

کاهش معاملات مسکن به همراه افزایش قیمت‌ها در فصل بهار

امروز گزارش کاملی از قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار 1395 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد که بر اساس آن میزان معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است.
کاهش معاملات مسکن به همراه افزایش قیمت‌ها در فصل بهار

افق

Comments are closed.