اعلام جزئیات میزبانی بازیهای نمایندگان ایران و عربستانکنفدراسیون فوتبال آسیا جزئیات میزبانی بازیهای نمایندگان دو کشور ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد هر چند هنوز زمان و میزبان دو دیدار مشخص نیست. اعلام جزئیات میزبانی بازیهای نمایندگان ایران و عربستان کنفدراسیون فوتبال آسیا جزئیات میزبانی بازیهای نمایندگان دو کشور ایران و […]

Read more