بیماری اختلال در بلع چیست؟راه درمان آن

اختلال بلع به هرگونه مشکل خوردن مواد غذایی و آشامیدن مایعات گفته می شود و در واقع اختلال بلع، مشکل در انتقال مواد غذایی جامد یا مایع از دهان تا معده است.

اخبار دنیای تکنولوژی

خرید غذا

Comments are closed.