پزشکیان: 800میلیارد دلار پول نفت را به‌باد دادند اما از روحانی طلبکارند

پزشکیان: 800میلیارد دلار پول نفت را به‌باد دادند اما از روحانی طلبکارند
8 سال هربلایی خواستند سر مملکت آوردند حالا یادشان افتاده چرا رکود و بیکاری گریبان کشور را گرفته است

پزشکیان: 800میلیارد دلار پول نفت را به‌باد دادند اما از روحانی طلبکارند

8 سال هربلایی خواستند سر مملکت آوردند حالا یادشان افتاده چرا رکود و بیکاری گریبان کشور را گرفته است
پزشکیان: 800میلیارد دلار پول نفت را به‌باد دادند اما از روحانی طلبکارند

آهنگ جدید

Comments are closed.